Loading...
ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အပူဓာတ္(အပုပ္)ရွင္းထုတ္မႈမွ ေႏြရာသီကာလ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
 2018-07-13 15:55:33
ရာသီဥတုပူျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွလံုးအတြင္းရွိ ယန္ဓာတ္သည္တိုးျမင့္လာၿပီး အပူဓာတ္(အပုပ္)အျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းသြားပါသည္။ အကယ္၍ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္မႈအရွိဘဲ အရက္ေသစာ သုိ႔မဟုတ္ အပူအစပ္မ်ားကုိ အလြန္အကြ်ံစားေသာက္ပါက အပူကန္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ ပံုမွန္အေနျဖင္ေနရထိုင္ရ မေကာင္းျခင္း၊ျပင္းထန္လ်င္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြရာသီကာလ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိအပူဓာတ္(အပုပ္)ရွင္းထုတ္မႈမွစတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ခါးျခင္း၊စြတ္စို(ေရဓာတ္မ်ားေသာ)ျခင္း၊မွ်တျခင္း၊ေခ်ာေမြျခင္းႏွင့္တည္ၿငိမ္ျခင္း စသည့္ စကားလံုး၅လံုးကို မွတ္သားထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အစာစားရာတြင္ “ခါးေသာ” “စြတ္စိုေသာ”(ေရဓာတ္)မ်ားသည့္ အစားအစာမ်ားကိုစားသံုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးအယူအရ ခါးျခင္းသည္ အပူကိုၿငိမ္းေစၿပီး သရက္ရြက္ကုိအားေကာင္းေစသည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီး၊ ၾကာေစ့ အဆံ၊ တရုတ္နံနံ၊ ေအာစြန္႔၊ ဂႏၶာမာပန္း စသည္တို႔ကုိ သင့္တင့္ေအာင္ စားသုံးရန္ အၾကဳံျပဳပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ရာသီဥတုပူျခင္းေၾကာင့္ ေခြ်းထြက္မ်ားၿပီး ေရဓာတ္ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ ေရဓာတ္ ကုန္ခန္းလြယ္ျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္ရာ အပူၿငိမ္းေစမည့္ ခါးသည့္အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ားကုိ စားသုံးသင့္သည့္အျပင္ ေရဓာတ္ကိုျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစမည့္ အစားအစာမ်ားကုိ လည္း မီွ၀ဲသင့္ပါသည္။ ဥပမာ - သစ္ေတာ္သီး၊ ေဘဘယ္ရီ၊ၾကာစြယ္ စသည္တို႔ကုိစားေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ေရဓာတ္ကုိ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါတယ္။

လႈပ္ရွားရာတြင္“သင့္မွ်ေသာ”လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကိုသာလႈပ္ေဆာင္ရန္လိုပါသည္။ရာသီဥတုပူျပင္းၿပီးေခြ်းအလြန္အကြ်ံထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္း၊ရင္တုန္ ေရငတ္ျခင္း၊ေခါင္းမူးအသက္ရွဴၾကပ္ျခင္း၊ျပင္းထန္လ်င္ မူးလဲတတ္သည့္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရာတြင္အေႏွးေျပးျခင္း၊လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ထိုက္က်ိေလ့က်င့္ျခင္းစသည့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

အေၾကာအေနျဖင့္ “ေခ်ာေမြ”ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းရွိအပူအပုပ္ အဆိပ္အေတာက္ကိုရွင္းထုတ္ရာတြင္ မ်က္ကေလာင္ျခစ္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိအစိုဓာတ္ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ရွင္းထုတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မ်က္ကေလာင္ျခစ္ျပား၏အပါးဖက္ပိုင္းကို လက္အတြင္းဖက္သို႔ထားရွိကိုင္တြယ္ၿပီးမ်က္ကေလာင္ျခစ္ျပား အထူဖက္ပိုင္းကို အားစိုက္ၿပီး အားမ်ားရာမွအားနည္းရာသို႔ႏွင့္ အားနည္းရာမွအားမ်ားရာသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္သည့္ပံုစံျဖစ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မ်က္ကေလာင္ျခစ္ျခင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာကုန္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး မ်က္ကေလာမျခစ္မီ Vaseline (သို႔)ဟင္းရြက္ဆီအနည္းငယ္ကိုအသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၎မ်က္ကေလာျခစ္ျခင္း၏အခ်ိန္သည္ သာမန္အားျဖင့္ အႀကိမ္ ၂၀မွ၃၀ အထိ (သို႔) ၅မွ၁၀မိနစ္ အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္အမ်ားဆံုးတစ္ႀကိမ္သာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ “တည္ၿငိမ္”ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ရာသီဥတုပူျပင္းသည့္အခါတြင္ လူသားတို႔၏ အိပ္စက္ျခင္းအရည္အေသြးမွာ က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆိုး၊စိတ္တို၊ေသာကထြက္ျခင္း စသည့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ အလြယ္တကူျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “စိတ္ေအးလွ်င္ လူလည္းေအးသည္။”ဟုေသာဆိုရိုးစကားအတိုင္း ေႏြရာသီကာလတြင္ အသက္ရွဴမႈကိုထိန္းညိွျခင္းျဖစ္ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာထားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေႏြရာသီကာလတြင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အပူဓာတ္(အပုပ္)ရွင္းထုတ္ျခင္းသည္ လူအမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္မဟုတ္ပါ။ လူအုပ္စုကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိပါသည္။က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာလူအုပ္စုႏွင့္ အေအးဒဏ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕သည့္လူအုပ္စုတို႔သည္ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ စိတ္ပူပင္ေသာကမ်ားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏွလံုးႏွင့္ အသည္းထဲရွိ အပူအပုပ္ကို အဓိကထား ရွင္းရန္လိုအပ္ၿပီး၊ေဆးလိပ္အရက္ေသစာ ေရရွည္မွီ၀ဲေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အဆုပ္ႏွင့္ အစာအိမ္ထဲရွိ အပူအပုပ္ကို အဓိကထားရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊က်န္းမာေရးအားနည္းသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို လူႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အဆုပ္မွ အပူအပုပ္မ်ားတတ္ေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ အပူအပုပ္ရွင္းရာတြင္ ၎ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အဆုပ္ကိုအဓိကအားထားၿပီးရွင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

Life Times ဂ်ာနယ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ဆပ္ျခင္း။
အဆုတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဓာတ္ေငြ႔ဖလွယ္ရာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ျပီး အႏၱရာယ္ရွိေသာ အမူန္႔အမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ား၏ တ်ုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရပါသည္။ အႏူးညံ႔ဆံုးေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အဂၤါမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ဆိုးညစ္ေသာ လႊမ္းမိုးမူမ်ားႏွင့္
အျခားေသာအဂၤါမ်ား၏ သက္ေရာက္မူမ်ားသည္ အဆုတ္ကို အလြယ္တကူ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
 က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဘ၀ေနထိုင္မူကပံုစံမ်ား၊ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူ မျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ရာသီဥတု ကူးေျပာင္းမူတို႔သည္ အဆုတ္ႏွင့္ အသက္ရူျခင္းဆိုင္ရာ ျပသာနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမွ ထြက္ေသာ မီးခိုးေငြ႔မ်ား၊ ေဆးလိပ္ေငြ႔မ်ားႏွင့္  ျပင္းထန္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမူမ်ားသည္ အဆုတ္ကို အမိူက္မ်ား စုပံုေသာေနရာ ျဖစ္ေစျပီး အဆိပ္ေငြ႔မ်ား ျပည္႔ႏွက္ေစေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အညစ္ညမ္းဆံုးေနရာလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

ႏူးည႔ံေသာ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းရွိရာ အဆုတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးေနပါသည္။
Bamboo Chrysan Lilium Powder ကို - ၀ါးရြက္၊ Flos chrysanthemi၊ sea buckthorn ၊ ႏွမ္းသစ္ေတာ္သီး၊ ႏွင္းပန္းႏွင့္ functional oligosacch ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး သဘာ၀က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ရည္အမူန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ Bamboo Chrysan Lilium Powder ေဖ်ာ္ရည္အမူန္႔သည္ ကာကြယ္မူတိုးပြားျခင္း၊ အဆုတ္အားျဖည့္ျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ဖယ္ရွားျခင္း စသည္ပ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားအား စုေပါင္းေဖာ္စပ္ထားေသာေၾကာင့္ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္း က်န္းမာေစရန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဂရုစိုက္ေပးပါသည္။

ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ား၏ တူညီမူကို အေျခခံထားသည္။
တံေတြးထုတ္လုပ္မူကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး ခၽြဲသလိပ္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးကာ အဆုတ္ကို အားအင္ျဖစ္ေစပါသည္။

ႏွင္းသစ္ေတာ္သီး                          - မာလစ္အက္ဆစ္၊ စီးထရစ္ အက္ဆစ္၊ ဗီတာမင္ႏွင့္ ကယ္ရိုတင္းဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး တံေတြးထုတ္လုပ္မူကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ အပူဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ခွၽြဲသလိပ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို့ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ႏွင္းပန္း                                       - အမဓာတ္ကို အားအင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ အပူဖယ္ရွားျခင္း၊ အဆုတ္ကို အားအင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ေရဆာမူကို သက္သာေစျခင္း၊ အာရံုေၾကာမ်ား အေညာင္းေျပျခင္း တို့ကိုျဖစ္ေစသည္။
 
၀ါးရြက္                                        - flavonoid၊ ဖီေနာ္လစ္အက္ဆစ္ ႏွင့္ ကူမာရင္ သၾကားဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး ေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့က်ျခင္း၊ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ဖရီးရယ္ဒီကယ္မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးပါသည္။

Flos Chrysanthemi                 - အပူႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ တံေတြးထုတ္လုပ္မူကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ အဆီမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္ျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

Sea Buckthorn                        - ဗီတာမင္စီ အမ်ားအျပားပါ၀င္ျပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစသည္။ အစာအိမ္ကို လန္းဆန္းတက္ၾကြေစျခင္း၊ ေသြးသားလည္ပတ္မူကို ပိုမိုေကာင္းျခင္း၊ ထံုထိုင္းေလးလံမူကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

Functional Oligosaccharide  - xylo-oliogosaccarides အမ်ားအျပားပါ၀င္ျပီး အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းကို စိုစြတ္ျခင္းႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားဖယ္ရွားျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

အဆင့့္ျမင့္ထုတ္ယူျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။
 နိမ္႔ေသာအပူခ်ိန္တြင္ ေရကို ထုတ္ယူျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသျဖင့္ flavonoid၊ ဖီေနာ္လစ္ အက္ဆစ္ႏွင့္ ဗီတာမင္တို႔၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြသည့္ စြမ္းအင္ကို အျပည္႔အ၀ ထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။ပါ၀င္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို  လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ စုပ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို မူန္႔ညက္ေအာင္ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ထားသည္။ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္ ျပင္ပ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေရာဂါပိုးမ်ား မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ခုခံတိုက္ခိုက္ေပးႏိုင္ျပီး အဆုတ္ကို အာဟာရျဖည့္ေပးသည့္ ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ အဆုတ္မွအပူဓာတ္ကို ေကာင္းစြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏုိင္သည္။

သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား
- အဆုတ္ေရာင္၊အဆုတ္ပြေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး။
- ပန္းနာရင္ၾကပ္။
- အဆုတ္TB။
- အဆုတ္ကင္ဆာ၊ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သံုးႏိုင္ျခင္း။
- ၀မ္းမွန္ေစျခင္း၊ အဆိပ္ရွင္းေပးျခင္း။
- အစာအိမ္ပူျခင္း၊ ပြျခင္းကို သက္သာေစျခင္း။
- အပူျငိမ္းေစျခင္း။
- ေရငတ္ေျပေစျခင္း။
- ေခ်ာင္းဆိုးသက္သာေစျခင္း။
- ခၽြဲသလိပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း၊
- အေရျပားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သံုးႏိုင္ျခင္း။

သံုးစြဲရန္ပမာဏ
- သာမာန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ား တစ္ေန႔(၂)ထုပ္ (၂)ၾကိမ္
- ေရာဂါကုသရန္ လိုအပ္သူမ်ား တစ္ေန႔(၂)ထုပ္ (၃)ၾကိမ္၊(၃)ထုပ္ ၃ၾကိမ္၊(ေရေႏြးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေသာက္ရန္) 

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0366 စကၠန္႔