Loading...
Bamboo Chrysan Lilium Powder (အဆုတ္သန္႔ဓာတ္စာ) 
 2018-07-09 12:38:56

 ထုတ္ကုန္အမည္       -  Bamboo Chrysan Lilium Powder (အဆုတ္သန္႔ဓာတ္စာ)
 ပါ၀င္ပစၥည္း               -  ႏွင္းသစ္ေတာ္သီး ၊ ႏွင္းပန္း ၊ ၀ါးရြက္ ၊ Flos Chrysanthemi ၊ Sea Buckthorn ၊ Functional Oligosaccharide
 ပါ၀င္ႏွဳန္း                  -  30ထုပ္/ဗူး
 ေစ်းႏွဳန္း                    -  41500KS
  PV                          -  178

အဆုတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဓာတ္ေငြ႔ဖလွယ္ရာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ျပီး အႏၱရာယ္ရွိေသာ အမူန္႔အမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ား၏ တ်ုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရပါသည္။ အႏူးညံ႔ဆံုးေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အဂၤါမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ဆိုးညစ္ေသာ လႊမ္းမိုးမူမ်ားႏွင့္
အျခားေသာအဂၤါမ်ား၏ သက္ေရာက္မူမ်ားသည္ အဆုတ္ကို အလြယ္တကူ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
 က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဘ၀ေနထိုင္မူကပံုစံမ်ား၊ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူ မျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ရာသီဥတု ကူးေျပာင္းမူတို႔သည္ အဆုတ္ႏွင့္ အသက္ရူျခင္းဆိုင္ရာ ျပသာနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမွ ထြက္ေသာ မီးခိုးေငြ႔မ်ား၊ ေဆးလိပ္ေငြ႔မ်ားႏွင့္  ျပင္းထန္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမူမ်ားသည္ အဆုတ္ကို အမိူက္မ်ား စုပံုေသာေနရာ ျဖစ္ေစျပီး အဆိပ္ေငြ႔မ်ား ျပည္႔ႏွက္ေစေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အညစ္ညမ္းဆံုးေနရာလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

ႏူးည႔ံေသာ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းရွိရာ အဆုတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးေနပါသည္။
 
Bamboo Chrysan Lilium Powder ကို - ၀ါးရြက္၊ Flos chrysanthemi၊ sea buckthorn ၊ ႏွမ္းသစ္ေတာ္သီး၊ ႏွင္းပန္းႏွင့္ functional oligosacch ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး သဘာ၀က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ရည္အမူန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ Bamboo Chrysan Lilium Powder ေဖ်ာ္ရည္အမူန္႔သည္ ကာကြယ္မူတိုးပြားျခင္း၊ အဆုတ္အားျဖည့္ျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ဖယ္ရွားျခင္း စသည္ပ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားအား စုေပါင္းေဖာ္စပ္ထားေသာေၾကာင့္ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္း က်န္းမာေစရန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဂရုစိုက္ေပးပါသည္။

ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ား၏ တူညီမူကို အေျခခံထားသည္။
တံေတြးထုတ္လုပ္မူကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး ခၽြဲသလိပ္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးကာ အဆုတ္ကို အားအင္ျဖစ္ေစပါသည္။

ႏွင္းသစ္ေတာ္သီး                          - မာလစ္အက္ဆစ္၊ စီးထရစ္ အက္ဆစ္၊ ဗီတာမင္ႏွင့္ ကယ္ရိုတင္းဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး တံေတြးထုတ္လုပ္မူကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ အပူဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ခွၽြဲသလိပ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို့ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ႏွင္းပန္း                                       - အမဓာတ္ကို အားအင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ အပူဖယ္ရွားျခင္း၊ အဆုတ္ကို အားအင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ေရဆာမူကို သက္သာေစျခင္း၊ အာရံုေၾကာမ်ား အေညာင္းေျပျခင္း တို့ကိုျဖစ္ေစသည္။
 
၀ါးရြက္                                        - flavonoid၊ ဖီေနာ္လစ္အက္ဆစ္ ႏွင့္ ကူမာရင္ သၾကားဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး ေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့က်ျခင္း၊ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ဖရီးရယ္ဒီကယ္မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးပါသည္။

Flos Chrysanthemi                 - အပူႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ တံေတြးထုတ္လုပ္မူကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ အဆီမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္ျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

Sea Buckthorn                        - ဗီတာမင္စီ အမ်ားအျပားပါ၀င္ျပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစသည္။ အစာအိမ္ကို လန္းဆန္းတက္ၾကြေစျခင္း၊ ေသြးသားလည္ပတ္မူကို ပိုမိုေကာင္းျခင္း၊ ထံုထိုင္းေလးလံမူကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

Functional Oligosaccharide  - xylo-oliogosaccarides အမ်ားအျပားပါ၀င္ျပီး အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းကို စိုစြတ္ျခင္းႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားဖယ္ရွားျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

အဆင့့္ျမင့္ထုတ္ယူျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။
 နိမ္႔ေသာအပူခ်ိန္တြင္ ေရကို ထုတ္ယူျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသျဖင့္ flavonoid၊ ဖီေနာ္လစ္ အက္ဆစ္ႏွင့္ ဗီတာမင္တို႔၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြသည့္ စြမ္းအင္ကို အျပည္႔အ၀ ထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။ပါ၀င္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို  လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ စုပ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို မူန္႔ညက္ေအာင္ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ထားသည္။ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္ ျပင္ပ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေရာဂါပိုးမ်ား မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ခုခံတိုက္ခိုက္ေပးႏိုင္ျပီး အဆုတ္ကို အာဟာရျဖည့္ေပးသည့္ ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ အဆုတ္မွအပူဓာတ္ကို ေကာင္းစြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏုိင္သည္။

သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား
- အဆုတ္ေရာင္၊အဆုတ္ပြေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး။
- ပန္းနာရင္ၾကပ္။
- အဆုတ္TB။
- အဆုတ္ကင္ဆာ၊ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သံုးႏိုင္ျခင္း။
- ၀မ္းမွန္ေစျခင္း၊ အဆိပ္ရွင္းေပးျခင္း။
- အစာအိမ္ပူျခင္း၊ ပြျခင္းကို သက္သာေစျခင္း။
- အပူျငိမ္းေစျခင္း။
- ေရငတ္ေျပေစျခင္း။
- ေခ်ာင္းဆိုးသက္သာေစျခင္း။
- ခၽြဲသလိပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း၊
- အေရျပားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သံုးႏိုင္ျခင္း။

သံုးစြဲရန္ပမာဏ
- သာမာန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ား တစ္ေန႔(၂)ထုပ္ (၂)ၾကိမ္
- ေရာဂါကုသရန္ လိုအပ္သူမ်ား တစ္ေန႔(၂)ထုပ္ (၃)ၾကိမ္၊(၃)ထုပ္ ၃ၾကိမ္၊(ေရေႏြးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေသာက္ရန္) 

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0208 စကၠန္႔