Loading...
Greengage Tablets (ေကာ္က်ိန္းအစိမ္းေရာင္ ဆီးသီးဓာတ္စာ) 
 2018-07-09 16:42:03


ထုတ္ကုန္အမည္     -  Greengage Tablets  ေကာ္က်ိန္းအစိမ္းေရာင္ ဆီးသီးဓာတ္စာ
ပါ၀င္ႏွဳန္း               -  162လံုး/ဗူး
ေစ်းႏွဳန္း                 -  52500KS
PV                        -  257

က်န္းမာေသာဘ၀အတြက္ အက္ဆစ္ႏွင့္ အယ္ကာလီဓာတ္ကို ထိန္းညိွပါ။


“ Wei Wu ” တိုက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္တစ္ခုလံုး မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍ ေရငတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ဟာ ဆီးပင္ေတြ အမ်ားအျပားေပါက္တဲ့ ဆီးေတာထဲကို ေရာက္ရွိၿပီး ခ်ိဳခ်ဥ္အရသာရွိၿပီး အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ ၾကြယ္၀တဲ့ ဆီးသီးကို စစ္သားအားလံုး စားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေရငတ္ေျပေစၿပီး ရင္ကိုေအးျမေစေၾကာင္းသိရွိခဲ့ၾကသည္။
--------------------ဆီးသီးအေၾကာင္း ကမာၻမွတ္တမ္းမ်ားအရ
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္မင္းဆက္ Cao Cao “ေခ်ာင္ေခ်ာင္” ဘုရင္လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ Zhang Xiu ခရူးဆိပ္ ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ၿပီး ေရငတ္ေနေသာ စစ္သားမ်ားအား ဆီးသီးမ်ားေကြ်းခဲ့သျဖင့္ ေရငတ္ေျပကာ ျပန္လည္လန္းဆန္းအားျပည့္ေစခဲ့သည္။

သဘာ၀အစိမ္းေရာင္ဇီးသီး - သဘာသက်န္းမာေရး အယ္ကာလိုင္းအစားအစာ
အစိမ္းေရာင္ဇီးသီးတြင္ အိုင္းယြန္း၊ပိုတက္စီယမ္၊ေကာ့ပါး၊ကယ္လ္စီယမ္၊ဇင့္ႏွင့္ အျခား အယ္လ္ကာလိုင္း ၾကြယ္၀ေသာ ျဒပ္စင္မ်ား ပါ၀င္မႈၾကြယ္၀သည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ထိုျဒပ္စင္မ်ား ေျခဖ်က္၊စုပ္ယူ ၿပီးေနာက္ အယ္လ္ကားလိုင္း ျဒပ္ေပါင္းပမာဏ အမ်ားအျပား ရရွိေစသျဖင့္ သဘာ၀ အယ္လ္ကာလိုင္း အစားအစာမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အက္ဆစ္ဓာတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈကို တားဆီးေပးသည္။
ေဆာင္ရာသီတြင္ ဆီးပင္မ်ားအပြင့္ပြင့္ၾကၿပီး ေႏြရာသီေရာက္လွ်င္ ဆီးသီးမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ခ်ဥ္စူးစူးအရသာရွိၿပီး တက္ၾကြေသာ စြမ္းအင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ေပါ့ပါးလန္းဆန္းေစျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေစျခင္း၊နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို သက္သာေစျခင္း၊တိုက္ဖိြဳက္၊ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပူကိုက်ေစၿပီး ေအးျမေစျခင္း၊ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္အဆိပ္အေတာက္ ကင္းေစၿပီး ေရာဂါမ်ိဳး (၃၁)ပါးကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။
------------ ဆီးသီး၏အာဟာရတန္ဖိုးအေၾကာင္း ေဆးက်မ္းေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား
ဆီးသီးသည္ခ်ိဳ၏။စိတ္ႏွလံုးေအးၿငိမ္းေစ၏။အသည္း၊သရက္ရြက္၊အဆုတ္၊အူမႀကီးတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစသည္။

-----------သဘာ၀ေဆးဖက္၀င္ အပင္မ်ားအေၾကာင္းမွ ဆီးသီး၏ထူးအံ့ဖြယ္
အယ္လ္ကာလီမ်ားေသာ အစားမစာဆိုတာဘာလဲ?

အယ္လ္ကာလိုင္းျဒပ္စင္မ်ား(ပိုတက္စီယမ္၊ဆိုဒီယမ္၊ကယ္လ္ဆီယမ္၊မဂၢနီစီယမ္ အစရွိသည့္)၏ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ အက္ဆစ္ဓာတ္ပါ၀င္ေသာ ျဒပ္စင္မ်ား (ကလိုရင္း၊ဆာလ္ဖာ၊ေဖာ့စ္ဖရပ္၊ဖလိုရင္းအစရွိသည့္)၏စုစုေပါင္း ပမာဏထက္မ်ားမွသာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဇီ၀လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ အယ္လ္ကာလိုင္းမ်ား က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေသာဘ၀အတြက္ အက္ဆစ္ႏွင့္အယ္လ္ကာလီကို ထိန္းညိွပါ
ကြ်န္ပ္တို႔ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ေရာဂါဘယမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည့္ အက္ဆစ္ဓာတ္လြန္ကဲေသာ အစားအစာမ်ား (ဆန္၊အသား၊ဂ်ံဳ၊၀ိုင္ အစရွိသည့္)ကို အလြန္အကြ်ံစားေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ခႏၶကိုယ္တြင္း အက္ဆစ္ေပ်ာ္ရည္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက အယ္လ္ကာလိုင္းျဒပ္စင္မ်ားစားသံုးျခင္းကို ျမႇင့္ရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ကယ္လ္ဆီယမ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေသြးေစးပ်စ္မႈ တိုးလာႏိုင္သည္။ထိုျပင္ ေသြးတြင္း ယူရစ္အက္ဆစ္ ပါ၀င္မႈအဆင့္ တာရွည္ျမင့္မားေစသျဖင့္ ေဂါက္ေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အက္ဆစ္ႏွင့္ အယ္လ္ကာလီ ညီမွ်ေစရန္ အက္ဆစ္ဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစားအစာႏွင့္ အယ္လ္ကာလီဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားကို သတိျပဳစားသံုးရန္ အေရးႀကီးသည္။

အစိမ္းေရာင္ဆီးသီး အက္ဆစ္၏ ဇီ၀လုပ္ေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
အစိမ္းေရာင္ဆီးသီးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္သည္အျခား ေသာ အသီးမ်ားထက္ ပါ၀င္မႈျမင့္မားၿပီး3% မွ 6.5% အထိရွိသည္။ (ပံုမွန္အသီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္မွာ 0.3% ၊ 0.5% မွ်သာရွိသည္။) ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္မ်ားထဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ Citric (စီးထရစ္)အက္ဆစ္၊Malic (မဲလစ္)အက္ဆစ္၊Bitter folic (ေဖာလစ္အခါး)အက္ဆစ္၊Succinic (စပ္စင္းနစ္)အက္ဆစ္၊Tartaric (တာတာရစ္)အက္ဆစ္ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေရငတ္ေျပေစျခင္း၊ရင္ေအးေစျခင္း၊အစားစားခ်င္စိတ္ကို လႈ႔ံေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ေျပေပ်ာက္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။အစိမ္းေရာင္ဆီးသီးတို႔၏အဆီအႏွစ္ကို သံုးစြဲၿပီးေနာက္ ၁၀ ရက္အၾကာတြင္ တိရိစာၦန္၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ယူရစ္အက္ဆစ္ ျမင့္မားေနေသာအဆင့္မွ မူလအေျခအေနသို႔ ေလ်ာ့ခ်သြားသည္ကို စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

Greengage Tablets  ေကာ္က်ိန္းအစိမ္းေရာင္ ဆီးသီးဓာတ္စာ
     ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
  •  Lsomalt (သၾကားအစားထိုးပစၥည္း)
  • အစိမ္းေရာင္ဆီးသီးမႈန္႔
  • ျဖည့္စြက္အစာမ်ား (sorbitol ၊ မဂၢနီဆီယမ္ stearate ၊ ဂလူးကို႔စ္)
  • အေပၚယံအလႊာပါး (hudroxy propyl methyl cellulose,polyethylene glycol,ion oxide black,lemom)
သံုးစြဲရန္ပမာဏ - 100g/day ၊ ေန႔စဥ္ ၂ ႀကိမ္ ၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၃ လံုး ထမင္းစားၿပီး ေသာက္ရန္။
ထုတ္ပိုးအမ်ိဳးအစား - အေပၚမွ အလႊာပါးဖံုးထားသည္။
ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ - 0.5g/piece ၊ ၁ ဗူးလွ်င္ ၁၆၂ လံုးပါ။

ေကာ္က်ိန္းအစိမ္းေရာင္ ဆီးသီးဓာတ္စာ၏ အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား
  • အစိမ္းေရာင္ဆီးသီးသည္ ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္ ၾကြယ္၀သည္။ ေသြးလည္ပတ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေနစဥ္တြင္ ပ်ဴရင္းဓာတ္၏ ကိုယ္တြင္းဇီ၀လုပ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းညိွေပးႏိုင္သျဖင့္ ယူရစ္အက္ဆစ္ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ဆီးအျဖင့္စြန္းထုတ္ျခင္းကို ညီမွ်ေစသည္။
  • ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္ၾကြယ္၀ေသာ အစိမ္းေရာင္ဆီးသီးသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ယူရစ္အက္ဆစ္မ်ား စုပံုအနည္က်ျခင္းကို အရည္ေပ်ာ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ထိခိုက္နာက်င္မႈ ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား စုပံုေရာင္ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေဖာေရာင္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ဆီးအျဖစ္ အလြယ္တကူ စြန္႔ထုတ္ေပးသည္။
  • အူလမ္းေၾကာင္းလုပ္ရွားမႈကို ေကာင္းေစၿပီး ကယ္လ္စီယမ္၊သံဓာတ္၊ဗီတာမင္ B 12 စသည့္ အာဟာရဓာတ္ စုပ္ယူမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး အစာအိမ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေကာင္းမြန္ေစသည္။
သံုးစြဲသင့္သူမ်ား
› ယူရစ္အက္ဆစ္ျမင့္မားေသာသူမ်ား
› အသက္(၃၀)အထက္ ဗိုက္ပူေသာသူမ်ား
› အသားႀကိဳက္ေသာသူ(အသားအစားမ်ားသူမ်ား)
› အရက္အျမဲေသာက္ေသာသူ
› အလုပ္ဖိအားမ်ားေသာသူ
› ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံမမွန္ေသာသူ
› အေညာင္းအညာ အကိုက္အခဲ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား
 

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0206 စကၠန္႔