Loading...
 Pine Pollen Powder (ထင္းရွဴး၀တ္မူန္ဓာတ္စာ အမူန္႔) 
 2018-07-10 11:27:21

ထုတ္ကုန္အမည္        -   Pine Pollen Powder (ထင္းရွဴး၀တ္မူန္ဓာတ္စာ အမူန္႔)
အဓိကပါ၀င္ပစၥည္း     -    Pine Pollen
ပါ၀င္ႏွဳန္း                  -    30ထုပ္/ဗူး
ေစ်းႏွဳန္း                    -    53100KS
PV                           -    212

အသက္ရွည္က်န္းမာဖို႔ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ျမွင့္တင္ၾကပါစို႔
က်န္းမာျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို့ မရွိမျဖစ္အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ခံအားစနစ္သည္ ျပင္ပအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကို က်ြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ေလ့လာမူမ်ားအရ ေရာဂါ ၈၀%သည္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။Pine Pollen
Powderကို ၁၀၀% အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးေကာင္း ထင္းရွဴး၀တ္မူန္ကို ေရြးခ်ယ္ထားျပီး အာဟာရၾကြယ္၀ေသာ အရာမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

သဘာ၀စစ္စစ္
 Pine Pollen Powderကို အျမင့္ေပ ၁၁၀၀မွ ၁၅၀၀ မီတာရွိ ေတာင္ေပၚတြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားသည့္ Masson ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္ တရုတ္ထင္းရွဴးပင္မွ ၀တ္မူန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ထို၀တ္မူန္ကို ပန္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ လက္ျဖင့္စုေဆာင္းထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မူ၊
တည္ျငိမ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းမူ၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ တိရိစာၦန္ေဟာ္မုန္းမ်ား ကင္းစင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ သဘာ၀က်န္းမာေရးအစားအစာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

အာဟာရျပည့္၀ျခင္း
 ထင္းရွဴး၀တ္မူန့္တြင္ လူခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပရိုတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ အမ်ိဳး ၂၀ခန္႔၊သတၱဳဓာတ္ႏွင့္ အဏုျဒပ္စင္ အမ်ိဳး ၃၀ေက်ာ္၊ ဗီတာမင္ ၁၄မ်ိဳး၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း လိုအပ္ေသာ အင္ဇိုင္းႏွင့္ ကိုအင္ဇိုင္း ၁၀၀နီးပါး၊ ႏ်ဴးကလီးရစ္အက္ဆစ္၊ မိုႏိုဆက္ခရိုက္၊ ပိုလီဆက္
ခရိုက္၊ ဆယ္လူးလို့စ္၊ မျပည့္၀ေသာအဆီအက္ဆစ္ႏွင့္ ဖလာဗိုႏိြဳက္စသည့္ အာဟာရဓာတ္ အမ်ိဳးေပါင္း ၂၀၀ခန္႔ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ထင္းရွဴး၀တ္မူန္တြင္ မရွိမျဖစ္ အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ ၈မ်ိဳးလံုး ပါ၀င္ျပီး ၄င္းတို႔၏ပါ၀င္မူ အခ်ိဳးအဆသည္ WHOမွ အေျခခံစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး
ကိုက္ညီမူရွိသည္။ ဇီ၀တြင္း ျဖစ္ပ်က္မူလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးၾကီးလွေသာေၾကာင့္ ထင္းရွဴး၀တ္မူန္ကို အာဟာရဓာတ္မ်ား၏ သဘာ၀ အေသးစားစတိုး ဟုလည္းေကာင္း ေခၚဆိုၾကသည္။ထင္းရွူး၀တ္မူန္ကို ေရရွည္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တြင္းအာဟာရဓာတ္၊ အက္ဆစ္ဓာတ္ႏွင့္ အယ္လ္ကာလီတို႔ကို ညီမွ်ေနေအာင္ ထိန္းညိွေပးသည္။ လက္ေတြ႔ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ေသြးလည္ပတ္မူကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ႏွလံုးႏွင့္အသည္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အစာေျခစနစ္တစ္ခုလံုးကို ပံုမွန္လည္ပတ္ေစျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊ အနီးမီးယား
ေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာလွပေစျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ရွင္သန္မူ အားေကာင္းေစျခင္း
 ထင္းရွဴး၀တ္မူန္သည္ ဇီ၀ရွင္သန္မူ အားေကာင္းေစသည့္အရာမ်ား ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ပါသည္။ အပူခ်ိန္နိမ္႔တြင္ ပန္း၀တ္မူန္ေလေပါက္ေဖာက္ျခင္းနည္းပညာကို အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ sporoderm-breakingႏူန္းမွာ ၉၉%ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ ထင္းရွဴး၀တ္မူန္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀ရွင္
သန္မူ အားေကာင္းေစသည့္ အရာမ်ားသည္ sporoderm ျပိဳကြဲမူအျပီးတြင္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွ လြယ္ကူစြာ စုပ္ယူအသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္တြင္းရွိဇီ၀ျဖစ္စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညိွႏိုင္မူသည္ က်န္းမာစြာေနထိုင္မူအတြက္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ ထင္းရွဴး၀တ္မူန္သည္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ အာဟာရၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ျပီး ေရရွည္စားသံုးပါက အတြင္းအာဟာရႏွင့္ အက္ဆစ္အေျခခံခႏၶာကိုယ္ဟန္ခ်က္ညီမူကို တိုးျမွင့္ေပးပါသည္။

အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား
ထင္းရွဴး၀တ္မူန္သည္
- ကိုယ္ခံအား ျမွင့္တင္ျခင္း၊
- ႏွလံုးႏွင့္ အသည္းကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
- အစာအိမ္လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းညိွျခင္း၊
- အေလးခ်ိန္ ထိန္းေပးျခင္း၊
- အေအးမိျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊
- ေသြးအားနည္းေရာဂါ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊
- လွပမူကို ထိန္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ထင္းရွဴး၀တ္မူန္အမူန္႔ကို ႏို႔၊အုတ္ဂ်ံဳ၊ ယာဂု သို႔မဟုတ္ အျခားယမကာ သို႔မဟုတ္ အစာမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာႏိုင္ပါသည္။ ထို့အတူ ၀ိုင္တြင္လည္းစိမ္႔၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ထင္းရွဴး၀တ္မူန္အမူန္႔ကို ျပင္ပတြင္ အသံုးျပဳပါက မလိုအပ္ေသာ စိုစြတ္မူမ်ား စုပ္ယူျခင္း၊ အသားအေရယားယံမူကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းမူကို ကာကြယ္
ျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ စိုထိုင္းမူေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ အေရျပားကို ေသြးတိတ္ေစျခင္း၊ အနာက်က္ျမန္ေစျခင္းႏွင့္ hemostasis လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

သံုးစြဲရန္ပမာဏ
- တစ္ေန့လွ်င္ (၁)ထုပ္မွ(၃)ထုပ္အထိ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0604 စကၠန္႔