Loading...
Roxburgh Rose & Fructus Phyllanthi Tablets (လည္ေခ်ာင္းရွင္းၿပီး အရသာခ်ိဳေသာ ဗီတာမင္ေဆးျပား) 
 2018-07-11 12:11:18

ထုတ္ကုန္အမည္          -   Roxburgh Rose & Fructus Phyllanthi Tablets (လည္ေခ်ာင္းရွင္းၿပီး အရသာခ်ိဳေသာ ဗီတာမင္ေဆးျပား)
အဓိကပါ၀င္ပစၥည္း       -   သၾကားအစားထိုး Lsomalt ၊ဆီးျဖဴသီးမႈန္႔၊ဆူးသစ္ေတာ္စီးမႈန္႔ႏွင့္ျဖည့္စြက္အစာမ်ား(ဂလူးကို႔စ္၊မဂၢနီဆီယမ္ စီးထရိတ္၊ steriol ၊ပိုလီအီသိုင္းလင္းဂလိုင္ေကာလ္၊ဟိုက္ဒေရာစီ ပရိုပိုင္းမီသိုင္း၊ဆယ္လူးလို႔စ္)
ပါ၀င္ႏွဳန္း                    -   180လံုး/ဗူး
ေစ်းႏွဳန္း                      -   32300KS
PV                             -   158

Roxburgh Rose & Fructus Phyllanthi Tablets (လည္ေခ်ာင္းရွင္းၿပီး အရသာခ်ိဳေသာ ဗီတာမင္ေဆးျပား)
သဘာ၀မွေပးေသာ ခ်ိဳၿမိဳန္ေသာအသီး
အာခံတြင္းကို စိုစြတ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးၿပီး တံေတြးဂလင္းရည္ကိုတိုးပြားေစသည္။ကိုယ္တြင္းရည္ကို ျဖည့္ေပးသျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး က်န္းမာေရးကို ေထာက္ကူေပးသည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ၾကြယ္၀သည္။
အသီး၏မ်ိဳးသက္ ၃ဆက္ - ေသးငယ္ေသာ္လည္းစြမ္းအားႀကီးသည္။
သီးႏွံပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၊ျဖစ္ထြန္း၊စားသံုးျခင္း သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ အသီးမ်ားကို ပထမမ်ိဳးဆက္(1G)၊ဒုတိယမ်ိဳးဆက္(2G)၊တတိယမ်ိဳးဆက္(3G)ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ တတိယမ်ိဳးဆက္(3G)အသီးမ်ားသည္ လူအေရာက္ အေပါက္နည္းေသာ အေခါင္အဖ်ာက်ေသာ သဘာ၀ေတာင္ေပၚသစ္ေတာႀကီးတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ အသီးမ်ားျဖစ္သည္။ အစားအစာျဖစ္သာမက ေဆးဖက္၀င္ျခင္း၊သဘာ၀အရိုင္းပင္ျဖစ္ျခင္း၊အာဟာရဓာတ္ျမင့္မားျခင္း၊အရြယ္အစားေသးငယ္ျခင္းစသည့္ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားသည္ တတိယမ်ိဳးဆက္၏ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအသီးမ်ားမွာ ဆီးျဖဴသီး၊ Roxburgh အဆူပါေသာသစ္ေတာ္သီး၊ဆားက်ိအသီး၊ပိုးစားသီး၊ပရုတ္၊စပ်စ္ရိုင္း၊ဆီးသီး အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ တတိယမ်ိဳးဆက္ အသီးမ်ား၏ အာဟာရတန္ဖိုးသည္ ပထမမ်ိဳးဆက္၂ဆက္ အသီးမ်ားထက္ အဆေပါင္းရာေထာင္မက ျမင့္မားသည္။
လည္ေခ်ာင္းက်န္းမာေစသည့္ တတိယမ်ိဳးဆက္အသီး
ေခတ္သစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အစားေရွာင္ျခင္း၊အလ်င္လိုစားေသာက္ေနရေသာ ဘ၀ပံုစံ၊ေလထုညစ္ညမ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထား၊ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မက်န္းမာေစေသာဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ခံတြင္းေျခာက္ေသြ႔ျခင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းနားျခင္း ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ေအးျမသည့္ Yunnan-Guizhou ေဒသတြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ ဆီးျဖဴသီးႏွင့္ Roxburgh ဆူးပါေသာ သစ္ေတာ္သီးတြင္ သဘာ၀ ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ား ၾကြယ္၀သျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းကို စိုစြတ္ေနေစၿပီး တံေတြးဂလင္းရည္ကို ထုတ္ေပးသည္။
အံ႔ဖြယ္ထူးကဲေသာ အဆူးပါေသာသစ္ေတာ္သီး
 ဆူးပါေသာ သစ္ေတာ္သီးကို ေကာင္းကင္ဘံုမွ အံဖြယ္အသီးဟု ေခၚၾကျပီး ခ်ိဳခ်ဥ္အရသာရွိျပီး၊ သရက္ရြက္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အစာေျခစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ အာဟာရဓာတ္ ျပည္႔၀ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဗီတာမင္ C၊ ဗီတာမင္ Pႏွင့္SOD (superoxidedismutase)
ပါ၀င္မူမွာ အျခားေသာ အသီးမ်ားထက္ ပါ၀င္မူ အျမင့္မားဆံုး သရဖူကို ေဆာင္းထားသျဖင့္ ဘုရင္သံုးပါးရွိေသာအသီး ဟု ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာသည္။
အဖိုးတန္ွဆီးျဖဴသီး
ဆီးျဖဴသီးကို စိမ္း၀ါေရာင္ရွိ တရုတ္သံလြင္သီးဟု ေခၚၾကျပီး ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ ဖန္ အရသာရွိျခင္း၊ ေအးျမျခင္း၊ အဆုတ္ႏွင့္ အစာအိမ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ အပူျငိမ္းေစျပီး ေသြးေအးေစျခင္း၊ အစာေခ်စနစ္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေရငတ္ေျပေစျခင္း၊ ေသြးေလထိုင္းမိူင္းမူကို ေျပေပ်ာက္ေစျခင္းႏွင့္ အစာမေၾက၊ ၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္၊
ေခ်ာင္းဆိုး၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အာေျခာက္ျခင္း အစရွိသည္တို့ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
သစ္ေတာ္သီး၀ိုင္ျဖင့္ စစ္ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
 တရုတ္နိုင္ငံ၏ တတိယေျမာက္မင္းဆက္ မင္ မင္းလက္ထက္တြင္ ယူနန္ႏွင့္Guizhou နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ပုန္ကန္မူမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ Zhuge Liangဦးေဆာင္ေသာ စစ္သည္အင္အားတစ္သိန္းရွိသည့္ စစ္တပ္မွ သြားေရာက္ႏိွမ္နင္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ မိုးရာသီကာလျဖစ္ျပီး ကပ္ေရာဂါဆိုး က်ေရာက္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္၍ စစ္သည္ဗိုလ္ပါမ်ားစြာသည္ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္းႏွင့္ နာမက်န္းျခင္းကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ရေသ့ၾကီးတစ္ပါးမွ ဗူးသီးေျခာက္ေရဗူးျဖင့္ ထည့္ထားသည္႔ သစ္ေတာ္သီး၀ိုင္အခ်ိဳ႔ကို စစ္သည္ဗိုလ္ပါမ်ား အားလံုးကို တိုက္ေက်ြးခဲ့သျဖင့္ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းကာ Guon Yuကို တဟုန္ထိုးတိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္း ႏိုင္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ Zhuge Liangမွ ထို၀ိုင္အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းရာ ရေသ့ၾကီးက မိုးတိမ္မ်ား၀န္းရံထားသည့္ ျမင့္မားေသာ ေတာင္ကမ္းပါးယံစြန္းတြင္ ေပါက္ေနသည့္ ေရႊေရာင္အဆင္းရွိေသာ ဆူးပါေသာ သစ္ေတာ္သီးမ်ားကို ညႊန္ျပခဲ့သည္။ Zhuge Liangမွ ၄င္း၏ စစ္အတြင္းမွတ္တမ္း ေဆာင္းပါးငယ္တြင္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သျဖင့္ လူသိမ်ားခဲ့ျပီး ဆူးသစ္ေတာ္သီး၏ အံ႔ဖြယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မူကို လူအမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာခဲ့ၾကသည္။
တိဘက္ေဆးပညာရွင္ Sheng Guo၏ ေဖာ္ျပခ်က္
 တိဘက္ေဆးပညာတြင္ ဆီးျဖဴသီးကို ေဆးတို႔၏ ဘုရင္အျဖစ္ မွတ္သားထားျပီး တိဘက္ေဆးပညာ၏ ေဆး၀ါးသံုးမ်ိဳးအျဖစ္လည္း လူသိမ်ားသည္။ ဆီးျဖဴသီးသည္ အပူကင္းေစျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းကို စိုစြတ္ေစျပီး လည္ေခ်ာင္းနာ ကင္းေစျခင္းႏွင့္ ေသြးလည္ပတ္မူကို ထိန္းညိွေပးသည္။ ေလာကသံုးပါးကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္မွ တပည့္သာ၀ကမ်ားအတြက္ ဆီးျဖဴသီးကို လက္စြဲေဆာင္သင့္ေသာ ေဆး၀ါးအျဖစ္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားလည္း လက္စြဲထားေသာ ေဆး၀ါးျဖစ္သည္။ အားလံုးေသာ သတၱဳ၀ါမ်ား၊ နာတာရွည္ အျပင္းအထန္နာမက်န္းသူမ်ား ျပန္လည္သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ဆီးျဖဴသီးကို ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းျပီး အံ႔ဖြယ္ေဆး၀ါးျဖစ္သည့္ ဆီးျဖဴသီးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ တည္ရွိေနသည္။

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား  - သၾကားအစားထိုး Isomalt၊ ဆီးျဖဴသီးမူန္႔
                        - ဆူးသစ္ေတာ္သီးမူန္႔ႏွင့္ ျဖည့္စြက္အစာမ်ား (ဂလူးကို႔စ္၊မဂၢနီဆီယမ္ စီးထရိတ္၊ steriol ၊ ပိုလီအီသိုင္း လင္းဂလိုင္ေကာလ္၊ ဟိုက္ဒေရာစီ ပရိုပိုင္းမီသိုင္း၊ ဆယ္လူးလို႔စ္)
သံုးစြဲရန္အညႊန္း - တစ္ခါေသာက္ ၂-၃ လံုး၊ မ်ိဳခ်၍ ျဖစ္ေစ၊ ၀ါးစား၍ ျဖစ္ေစ ေသာက္သံုးႏိုင္သည္။
သံုးစြဲရန္ပမာဏ - 100g/day
ထုတ္ပိုးမူပံုစံ     - 0.55g /tablet,၁ဗူးလွ်င္ ၁၈၀လံုးပါ။

သံုးစြဲသင့္သူမ်ား
- ေရရွည္အသံအသံုးျပဳရသူမ်ား၊ လည္ေခ်ာင္းနာက်င္ျခင္း ခံစားရသူမ်ား၊ စားေသာက္ေနထိုင္မူပံုစံ မွားယြင္းေနသူမ်ား (ေဆးလိပ္၊အရက္အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးသူ၊ အိပ္ေရးပ်က္သူ)ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမူ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ လည္ေခ်ာင္းျပသာနာရွိသည့္သူမ်ား။
- ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား။
- ဗီတာမင္စီ ျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္ေသာသူႏွင့္ အလွအပခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား။
- အေအးမိလြယ္သူမ်ား၊ သြားဖံုးေရာင္ ေသြးထြက္တတ္သူမ်ား။
- အလြယ္တကူ ဗိုက္ကယ္၊ ဗိုက္ျပည့္တတ္သူ၊ အစာေခ်စနစ္ မေကာင္းသူမ်ား။

Guozhen Roxburgh Rose & Fructus Phyllanthi Tablets ၏  အက်ိဳးအာနိသင္
- လည္ေခ်ာင္းရွင္းျပီး အပူကင္းစင္ျခင္း။
- သဘာ၀ဗီတာမင္စီကို ျဖည့္တင္းေပးျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ျခင္း။
- ေသြးမေကာင္းေရာဂါ၊ ဒူလာ၊ စကာဗီ (scurvy) ေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးျခင္း။
- သံဓာတ္ကို ျဖည့္တင္းေပးျပီး ကယ္လ္စီယမ္ကို စုပ္ယူေပးျခင္း။
- မွဲ႔ေျခာက္၊ ေနေလာင္ကြက္ႏွင့္ အေရျပားေပၚရွိ  အစက္အေျပာက္မ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း။
- က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး နားမက်န္းျဖစ္မူမွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးျခင္း။
- အဆုတ္သန္႔စင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျပီး ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း။
- ဆဲလ္မ်ား အဆိပ္အေတာက္ ရွင္းထုတ္ျခင္း အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တိုးျမွင့္ေစျခင္း။
- အပူက်ေစျပီး ေသြးသန္႔ေစျခင္း။
- စိတ္ဖိစီးမူ ေလ်ာ့ခ်ျပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ျမင့္မားေစျခင္း။
- အိုမင္းရင့္ေရာ္မူကို တားဆီးေပးျပီး အသားအေရ ျဖဴစင္လွပေစျခင္း။
 
 

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0220 စကၠန္႔