Loading...
GuoZhen အမွတ္တံဆိတ္ ထင္းရွဴးပန္း၀တ္မႈန္၏ အႏွစ္(၂၃)ႏွစ္ၾကာ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရျခင္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား 
 2018-07-25 14:30:46


ကၽြန္ေတာ္သည္Guo Zhen ထင္းရွဴးပန္း၀တ္မႈန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၏အသက္ဟာ (၂၃)ႏွစ္ ရွိေနပါၿပီ။
 
၁၉၉၅ခုႏွစ္ ေစ်းကြက္သို႔စတင္ ၀င္ေရာက္ခိ်န္မွစၿပီး ဒီကေန႔အထိ အေရာင္းသြက္ရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းသည္ ၀ယ္ယူစားသံုးသူတို႔၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အေဖာ္ေကာင္းမိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ရံုသည္သမက ကြ်န္ေတာ္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ သယ္ေဆာင္ထားေသာ က်န္းမာမႈအိမ္မက္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းပါ၀င္ပါသည္။


 
ထင္းရွဴးပန္း၀တ္မႈန္ဟာ ထင္းရွဴးပင္၏ေရွးက်ၿပီးသန္မာေသာ သက္တမ္းရွည္ပင္စည္၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါသည္။အသက္ရွည္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ေဖာ္ျမဴလာအခ်ိဳးက်က်ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္း လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အဖက္ဖက္မွ မွ်တေအာင္ ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။


 
New Era ကုမၸဏီသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ရာေက်ာ္ေသာ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မႈ မူပိုင္ခြင့္ကိုရရွိထားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စမ္းသပ္တီထြင္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စမ္းသပ္တီထြင္မႈစြမ္းရည္မွာလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။


 
“အပူခိ်န္နိမ့္ၿပီး ျမန္ဆန္ေသာ ေလစီးေၾကာင္းတြင္ ဆဲလ္မ်ား၏ ၿဖိဳခြဲမွဳစြမ္းရည္” နည္းပညာသည္ ၀တ္မႈန္ခြံခြဲႏွဳန္းကိုတိုးျမင့္ေစႏိုင္ၿပီး ၀တ္မႈန္ခြံခြဲၿပီး ရရွိထားေသာ ၀တ္မႈန္၏အာဟာဓာတ္သည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွတိုက္ရိုက္စုပ္ယူႏိုင္မႈႏွဳန္းကို သိသာတိုးျမင့္ေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အာဟာရအတြက္အက်ိဳးမ်ားစြာျပဳပါသည္။


 
New Era ကုမၸဏီသည္GMP၊SO9001၊HACCP၊ISO14001၊ISO18000 စသည့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္(၅)ခုကို ရရွိထားၿပီး၊ တရုတ္ျပည္တြင္းရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦးစြာ CNAS အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး အာမခံစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


 
New Era ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ အစိမ္းေရာင္ဇီ၀ လကၡဏာ၏ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္သည္ဇီ၀လကၡဏာရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းလာေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊သံယံဇာတမ်ားကို တရားနည္းလမ္းက်က်အက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲ (၃) ရပ္ကိုေျဖရွင္းေပးၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ စသည့္အပိုင္းမ်ားတြင္ အားတက္သေရာ ေပးဆပ္မႈျပဳလ်က္ရွိပါသည္။


 
ဤႏွစ္မ်ားတြင္ New Era ကုမၸဏီသည္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး စာသင္ခန္း၊ႏိုင္ငံက်န္းမာေရးတာ၀န္ Guozhen တာ၀န္၊Guozhen ေရရွည္ခရီးစဥ္၊Guozhen ေလွ်ာက္လမ္းျခင္းလႈပ္ရွားမႈ စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးသူတို႔အား က်န္းမာေရးအသိအျမင္ႏွင့္ က်န္းမာစြာေနထိုင္မႈပညာေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈအေထာက္အကူမ်ားျပဳမႈေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။


 
၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈအရ New Eraကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္၍ “ထင္းရွဴးပန္း၀တ္မႈန္လုပ္ငန္း၏ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား”(GH/T  10302004)ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ႔သည္။ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ စီးပြားလုပ္ငန္း၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖစ္ၿပီး New Eraကုမၸဏီ၏ အစြမ္းသတၱိကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေသာ စကားရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 
New Era ကုမၸဏီသည္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္း၊က်န္းမာေနထိုင္မႈ(Living)ျပတိုက္၊ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ၊ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ျပန္ၾကားေရးပလက္ေဖာင္း စသည့္တို႔အား ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ၀ယ္ယူစားသံုးသူတို႔အားၿပီးျပည့္စံုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္က်န္းမာေရးအာမခံမႈတို႔အား ၀န္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

အၿခား...

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0205 စကၠန္႔