Loading...
ယန္႔ထုိင္တြင္အိမ္မက္မ်ားအတူတည္ေဆာက္ျခင္း 
 2018-07-30 17:02:18
ဇူလုိင္လ၊ ယန္႔ထုိင္မွကမၻာ့ေနရာအသီးသီးမွလာေရာက္ၾကေသာ New Era မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ေႏြးေထြးလႈိက္လွဲပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆုိခဲ့ပါသည္။ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္-၁၅ ရက္တြင္ ရုရွား၊ ျမန္မာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဘူေဂးရီးယား ၊ မြန္ဂုိ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိ၊ထုိင္၀မ္ေဒသမ်ားမွလာေသာ New Era မိသားစု၀င္မိတ္ေဆြမ်ား ကုမၸဏီထုတ္လုပ္ေရးစခန္းရွိသည့္ ယန္႔ထုိင္သုိ႔ တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ခရီးလမ္းပင္ပန္းေသာ္လည္း New Era မိသားစုအိမ္ႀကီးသို႔ေရာက္ရွိျခင္းအတြက္ လူတုိင္း၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ZhongJianInternational ျပည္ပမိတ္ေဆြကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၇၀ ေက်ာ္သည္ ကုမၸဏီစက္ရုံ၀န္းအသစ္ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကရာအက်ယ္ ၂၈၀၀၀ စတုရန္းမီတာရွိသည့္ က်ယ္၀န္းလွသည့္ ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းႀကီးကအားလုံးကုိအံၾသမင္သက္ ေစပါသည္။ အပူခ်ိန္ႏွင့္အစုိဓာတ္အခ်ိဳးညီမွ်သည့္ ထင္းရွဴးပန္း၀တ္မႈန္ကိုသိမ္းဆည္းသည့္ ဂုိေဒါင္၊ စက္ရုပ္မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစင္တာ၊ အဆင့္ျမင့္ေခတ္မီသိပံၸနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပုံ၊ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာစသည့္တုိ႔သည္ အားလုံးအတြက္ အံၾသဖြယ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ New Era Health Industry Group၏ ၂၃ ႏွစ္ျပည္႔ႏွစ္ပတ္လည္ဂုဏ္ျပဳပြဲခမ္းအနား “New Era စတိုင္”ကုိယန္႔ထုိင္အားကစားရုံတြင္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ရုရွား၊ ျမန္မာ၊ အင္ဒုိနီးရွားစသည့္ ၇ခုေသာေစ်းကြက္မွ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ မိတ္ေဆြကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မိသားစု၀င္မ်ားကုိယ္စား အကပေဒသာျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါသည္။ ရုရွားေစ်းကြက္မွ ၾကယ္ငါးပြင့္ကြန္ယက္ေခါင္းေဆာင္ ၀ါလုိ႔႔က်ာႏွင့္ ျမန္မာေစ်းကြက္မွ ၾကယ္ငါးပြင့္ကြန္ယက္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ဇင္မိုး တုိ႔မွ New Era လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ႏွစ္သက္သေဘာက်ပုံမ်ားအား New Eraမိသားစု၀င္ မိတ္ေဆြတို႔အား မွ်ေ၀ခဲ့ပါသည္။
ႏႈတ္ဆက္ညစာစားပြဲတြင္  ZhongJian International ဒုတိယမန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာမစၥက်န္းရန္႔မင္မွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကုမၼဏီသည္ မိသားစု၀င္ မ်ားအား ေစ်းကြက္တြင္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေနာက္ခံေထာက္ပံ့မႈအားအစြမ္းကုန္ကူညီအားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာမွ ေစ်းကြက္အသီးသီး မိသားစု၀င္တို႔မွလည္း ဤအႀကိမ္ယန္႔ထိုင္ခရီးစဥ္၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ဆက္လက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွ်ေ၀ၾကပါသည္။
လွပသည့္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္အလွ၊ ကုမၸဏီ၏အရည္အခ်င္းအနီးကပ္ေတြ႔ျမင္ျခင္း၊ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စင္ျမႇင့္ေပၚမွ မိမိႏိုင္ငံစတိုင္ကိုေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ဤအႀကိမ္ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါရသည့္ မိတ္ေဆြကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္စီတိုင္းတို႔အတြက္ ၾကည္ႏူးစရာခရီးစဥ္ႏွင့္အိမ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ စြမ္းအားတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူယံုၾကည္ပါသည္။


 

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

အၿခား...

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0183 စကၠန္႔